::

Thứ 2, 18/07/2022 | 15:59

VNPT đầu tư không hiệu quả, gây thua lỗ

VNPT đầu tư không hiệu quả, gây thua lỗ

(DoiSongThuongHieu) - Đầu tư không hiệu quả gây thua lỗ lớn tại Công ty mẹ - VNPT. Một số khoản đầu tư của VNPT vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn, 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

Theo kết quả kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán chỉ ra việc đầu tư không hiệu quả gây thua lỗ lớn tại Công ty mẹ-VNPT: 2 Công ty con, liên doanh lỗ luỹ kế 78,8 tỷ đồng. Một số khoản đầu tư của VNPT vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn, VNPT 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn.

VNPT đầu tư không hiệu quả, gây thua lỗ

VNPT đầu tư không hiệu quả gây thua lỗ. Ảnh internet

Không những vậy, VNPT quản lý dòng tiền chưa hiệu quả, Công ty mẹ gửi số tiền lớn nhiều kỳ hạn ngắn liên tiếp) gửi 10.700 tỷ đồng kỳ hạn 6,7,8 tháng và tiếp tục gửi kỳ hạn 04,05,06 tháng; gửi 960 tỷ đồng 2 lần kỳ hạn 6 tháng… VNPT Vinaphone chưa gửi có kỳ hạn tiền chênh lệch thu chi hàng ngày. Quản lý dòng tiền chưa chặt chẽ, còn để phát sinh nợ phải thu quá hạn tại VNPT Vinaphone (Ban khách hàng Tổ chức doanh nghiệp) 35,55 tỷ đồng. Khó đòi nợ lớn tại Công ty cổ phần Bưu chính Viễn thông 4,36 tỷ đồng, Vinaphone (Công ty viễn thông Quốc tế 34,892,48 USD; Trung tâm kinh doanh Bình Dương 4,66 tỷ đồng).

Bán hàng, đặt cọc cho nhà cung cấp không có bảo lãnh hoặc vượt giá trị tài sản thế chấp, bảo lãnh hoặc ký hợp đồng với khách hàng chưa chặt chẽ tại Công ty mẹ (VNPT Thái Nguyên) Vinaphone (Công ty viễn thông Quốc tế, Ban Khách hàng tổ chức doanh nghiệp). Xoá nợ cho VNPT Vinaphone (Trung tâm kinh doanh Hà Nội) 0,30 tỷ đồng. VNPT trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định 5,58 tỷ đồng.

Việc mua sắm vật tư chưa phù hợp nhu cầu sử dụng dẫn đến tồn kho lâu ngày, chậm luân chuyển tại Công ty Cổ phần Công nghệ Bưu chính Viễn thông 72,38 tỷ đồng. Chưa kiểm kê đầy đủ vật tư. Hàng hoá tại VNPT Đồng Tháp thuộc Công ty mẹ - VNPT không kiểm kê cáp thu hồi.

Kiểm toán chỉ ra rằng VNPT trích lập dự phòng hàng tồn kho không đúng quy định 3,85 tỷ đồng. Công mẹ VNPT chưa được góp vốn điều lệ 5.815 tỷ đồng, Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn Thông 85 tỷ đồng.

Đầu tư không hiệu quả gây thua lỗ lớn tại Công ty mẹ-VNPT: 2 Công ty con, liên doanh lỗ luỹ kế 78,8 tỷ đồng. Một số khoản đầu tư của VNPT vào công ty liên kết , đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn, VNPT 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn. định mức lao động chưa phù hợp Trung tâm kinh doanh Đồng Tháp vượt định mức quy định của VNPT Vinaphone. 

Theo kết quả kiểm toán VNPT chưa đăng ký chương trình khuyến mại hoặc khuyến mại vượt thời gian hoặc không quy định rõ mức khuyến mại cho khách hàng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Chưa đăng ký chương trình khuyến mại hoặc khuyến mại vượt thời gian hoặc không quy định rõ mức khuyến mại cho khách hàng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm

VNPT còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả, một số lô đất thuộc Dự án Tuyến cáp quang biển trục Bắc-Nam, VNPT Kiên Giang (5 lô đất), VNPT Thái Nguyên 1 lô, VNPT Long An 1 lô. Qua kiểm toán xác định tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phải nộp tăng thêm 0,62 tỷ đồng

Sử dụng đất không rõ nguồn gốc, chưa đủ hồ sơ pháp lý VNPT Hà Nội có 53 lô đất, VNPT Hải Phòng có 43 lô đất, VNPT Kiên Giang 39 lô đất và 00,3 ha), VNPT Bình Dương 13 lô đất, VNPT Đồng Tháp 9 lô đất, VNPT Thái Nguyên 4 lô đất, Công ty Công nghệ thông tin VNPT 1 lô đất.  chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng 0,8 ha. VNPT chưa thoái vốn đầu tư theo kế hoạch được duyệt (chưa thoái vốn 36 danh mục đầu tư).

Hoàng Tâm/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/vnpt-dau-tu-khong-hieu-qua-gay-thua-lo-d31277.html

Tin mới nhất
0.24771 sec| 542.875 kb