::

Chủ nhật , 18/12/2022 | 16:16

Kiến nghị thu hồi 4,7 tỷ đồng tại Công ty Thuỷ lợi Trà Vinh

Kiến nghị thu hồi 4,7 tỷ đồng tại Công ty Thuỷ lợi Trà Vinh

(DoiSongThuongHieu) - Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị thu hồi hơn 4,7 tỷ đồng tại Công ty Quản lý, khai thác công trình Thủy lợi Trà Vinh (Công ty Thuỷ lợi Trà Vinh), trong đó có hơn 1,6 tỷ đồng do thanh toán sai.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình Thủy lợi Trà Vinh (gọi tắt là Công ty Thuỷ lợi Trà Vinh) và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 4,7 tỷ  đồng.

Kiến nghị thu hồi 4,7 tỷ đồng tại Công ty Thuỷ lợi Trà Vinh

Kiếm nghị thu hồi 4,7 đồng đối với Công ty thuỷ lợi Trà Vinh. Ảnh Internet.

thanh tra cho thấy, công ty thực hiện quản lý các nguồn kinh phí cơ bản đảm bảo nhưng Công ty chưa có bằng văn bản và tham mưu đề xuất phương án cho chủ sở hữu xử lý khoản chênh lệch thiếu nguồn vốn chủ sở hữu, số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Từ năm 2019 đến ngày 30/6/2022, Công ty chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án hàng tháng cho người đại diện chủ đầu tư số tiền hơn 145 triệu đồng là chưa đúng quy định.

Trong năm 2021, Công ty có phát sinh khoản thu từ việc bán phế liệu thu hồi từ thanh lý tài sản kết cấu công trình thủy lợi, đã hoàn thành việc bàn giao phế liệu và thu tiền đơn vị mua từ tháng 12/2021. Tuy nhiên đến nay, Công ty chưa xuất hóa đơn GTGT cho đơn vị mua và chưa nộp NSNN số tiền thu được còn lại sau khi trừ chi phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công ty, từ ngày năm 2019 đến hết tháng 6/2022, Công ty được UBND tỉnh Trà Vinh giao làm chủ đầu tư tổng cộng 109 dự án, công trình sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi bằng nguồn hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, với tổng mức giá trị đầu tư hơn 208 tỷ      đồng.

Qua thanh tra 20 công trình, thanh tra phát hiện có 8/20 công trình dự toán tính sai chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và chi phí QLDA; khảo sát nhu cầu sử dụng công trình chưa phù hợp thực tế, phương án thiết kế chưa hợp lý; dự toán xác định sai chi phí vận chuyển, tính thừa khối lượng...

Ngoài ra, chủ đầu tư và các đơn vị, cá nhân có liên quan chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc theo dõi, kiểm tra khối lượng giữa hồ sơ khảo sát thiết kế; dự toán và hợp đồng thi công dẫn đến chấp nhận nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành không đúng so với thực tế, với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng…

Chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc theo dõi, kiểm tra khối lượng giữa hồ sơ khảo sát thiết kế; dự toán và hợp đồng thi công dẫn đến chấp nhận nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành không đúng so với thực tế công việc thực hiện của thiết kế và nhà thầu thi công với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Từ các hạn chế, thiếu sót trên, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với 6 tổ chức có vi phạm về lĩnh vực đầu tư xây dựng được phát hiện qua thanh tra.

Chủ tịch và Ban Giám đốc công ty kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót; rà soát, xác định lại số vốn chủ sở hữu thực có để kiến nghị chủ sở hữu bổ sung số tiền hơn 1,1 tỷ đồng hoặc có quyết định điều chỉnh lại mức vốn điều lệ đảm bảo đúng thực tế. Tiến hành xử lý trách nhiệm đối với 8 cá nhân thuộc quyền quản lý, có liên quan đến các sai sót phát hiện qua thanh tra.

PV/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/kien-nghi-thu-hoi-47-ty-dong-tai-cong-ty-thuy-loi-tra-vinh-d35258.html

Tin mới nhất
0.53827 sec| 530.977 kb