::

Thứ 5, 08/09/2022 | 07:46

Không đăng ký chào mua công khai, Văn Phú - Invest bị xử phạt

Không đăng ký chào mua công khai, Văn Phú - Invest bị xử phạt

(DoiSongThuongHieu) - Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (địa chỉ tại số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 651/QĐ-XPVPHC với số tiền 200 triệu đồng vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest, địa chỉ tại số 104 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.  

Không đăng ký chào mua công khai, Văn Phú - Invest bị xử phạt

Văn Phú - Invest bị phạt 200 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, Văn Phú – Invest đã có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Ngày 25/6/2021, Văn Phú - Invest mua 3.719.923 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (mã chứng khoán: HAF) dẫn đến số lượng nắm giữ sau khi giao dịch là 3.719.923 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 25,65% vốn điều lệ của HAF nhưng không đăng ký chào mua công khai.

Văn Phú – Invest bị Phạt tiền 200.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31.12.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Theo quyết định, Văn Phú – Invest bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, Văn Phú - Invest bị buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 17 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Không đăng ký chào mua công khai, Văn Phú - Invest bị xử phạt

Ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Văn Phú - Invest.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Văn Phú – Invest ghi nhận doanh thu 1.143 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021, lãi ròng ở mức 284 tỉ đồng, gấp 8 lần. 

Tổng tài sản Văn Phú – Invest tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 10.822 tỉ đồng, tăng 10% sau 6 tháng, song trữ tiền mặt giảm gần 1.000 tỉ đồng, tương ứng giảm từ 1.223 tỉ đồng xuống 293 tỉ đồng.

Khoản mục phải thu về cho vay ngắn hạn của Văn Phú - Invest tăng 103%, đạt 966 tỉ đồng. Trong đó, khoản cho 1 số cá nhân vay tăng gần gấp đôi, lên 66,5 tỉ đồng. 

Mục nợ xấu Văn Phú – Invest cũng đang ghi nhận các khoản nợ xấu của một khách hàng cá nhân với giá gốc gần 26 tỉ đồng, giá trị có thể thu hồi 15 tỉ đồng; nợ của một khách hàng cá nhân khác của giá gốc 13,5 tỉ đồng, giá trị có thể thu hồi chỉ xấp xỉ 6 tỉ đồng.

Cuối kỳ lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Văn Phú – Invest âm ở mức 1.078 tỉ đồng. Nợ phải trả của Văn Phú – Invest tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 7.372 tỉ đồng, tăng 14% so với hồi đầu năm.

Mới đây, HĐQT Văn Phú – Invest vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành xấp xỉ 22 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 10%.

Mai Anh/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/khong-dang-ky-chao-mua-cong-khai-van-phu--invest-bi-xu-phat-d32372.html

Tin mới nhất
0.31963 sec| 530.859 kb