::

Thứ 7, 26/11/2022 | 09:19

Dự kiến tạm dừng thu phí BOT QL51 từ 17/12

Dự kiến tạm dừng thu phí BOT QL51 từ 17/12

(DoiSongThuongHieu) - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tạm dừng thu phí Dự án BOT QL51 từ ngày 17/12/2022 và đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị cho công tác này nếu không có ý kiến chỉ đạo nào khác của Bộ GTVT.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) về giải quyết các nội dung tồn tại và xác định thời gian thu phí của Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn từ Km0+900÷Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự kiến tạm dừng thu phí BOT QL51 từ 17/12

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã gửi phương án tài chính tính toán của Dự án, cụ thể nếu được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận các nội dung đã được các bên thống nhất và các nội dung chưa được thống nhất, tính theo quan điểm của Cục Đường bộ Việt Nam (tại Biên bản họp ngày 15/9/2022) thì thời điểm hoàn vốn của Dự án dự kiến ngày 09/3/2022; thời điểm kết thúc thu phí dự kiến ngày 17/12/2022; thời điểm tạm dừng thu dự kiến ngày 17/12/2022.

Tại cuộc họp ngày 18/11, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị BVEC khẩn trương các chỉ tiêu tài chính theo hướng dẫn tại văn bản số 1125/CĐBVN-TC ngày 18/11/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam về đề nghị hoàn thiện báo cáo các chỉ tiêu tài chính giai đoạn kinh doanh khai thác của Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn Km0+900 - Km73+600 theo hình thức Hợp đồng BOT.

Cùng với đó, rà soát phương án tài chính Cục Đường bộ Việt Nam gửi kèm theo Văn bản số 451/CĐBVN-TC ngày 21/10/2022; Rà soát, thanh toán các khoản công nợ của dự án theo quy định; Xây dựng phương án sắp xếp, giải quyết chế độ cho người lao động; Phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV lập danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận và thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản công trình dự án theo quy định.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị BVEC chuẩn bị các nội dung cần thiết để tạm dừng thu phí vào ngày 17/12/2022 nếu không có ý kiến chỉ đạo nào khác của Bộ GTVT và thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ quan thuế địa phương, các ngân hàng tài trợ cho dự án …) về ngày tạm dừng thu của Dự án.

PV/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/du-kien-tam-dung-thu-phi-bot-ql51-tu-17-12-d34678.html

Tin mới nhất
0.23990 sec| 520.93 kb