::

Thứ 6, 13/05/2022 | 07:58

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm hơn 169 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm hơn 169 tỷ đồng

(DoiSongThuongHieu) - Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết Quý I năm 2022 (đến hết ngày 31/3/2022) là âm 169,920 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý I năm 2022.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu âm hơn 169 tỷ đồng


Theo đó, Số dư Quỹ BOG đến hết Quý năm 2022 đến hết ngày 31/3/2022 là -169,920 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý I năm 2022 (từngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022): 601,780 tỷđồng. Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I năm 2022(từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/3/2022): 1.671,421 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương trong Quý I năm 2022: 1,637 tỷ đồng. Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm trong Quý I năm 2022: 499 triệu đồng. Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2021: 898,582 tỷ đồng.

Huyền Châu/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/quy-binh-on-gia-xang-dau-am-hon-169-ty-dong-d29755.html

Tin mới nhất
0.23473 sec| 517.57 kb