::

Thứ 3, 10/01/2023 | 08:14

Bộ GTVT yêu cầu xử nghiêm việc đấu nối trái phép vào quốc lộ

Bộ GTVT yêu cầu xử nghiêm việc đấu nối trái phép vào quốc lộ

(DoiSongThuongHieu) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Cục Đường bộ VN kiểm tra thực tế quản lý trên các tuyến quốc lộ, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp đấu nối không tuân thủ theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trong tháng 3/2023.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ VN về việc quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ. Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ VN khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên hệ thống quốc lộ, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm, hành lang an toàn đường bộ.

Bộ GTVT yêu cầu xử nghiêm việc đấu nối trái phép vào quốc lộ

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ VN kiểm tra thực tế quản lý trên các tuyến quốc lộ, xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp đấu nối không tuân thủ theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trong tháng 3/2023.

Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT và các đơn vị liên quan phối hợp trong hoạt động kiểm tra của Bộ GTVT, đảm bảo việc quản lý kết cấu hạ tầng đúng quy định.

PV/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/bo-gtvt-yeu-cau-xu-nghiem-viec-dau-noi-trai-phep-vao-quoc-lo-d35908.html

Tin mới nhất
0.42190 sec| 517.602 kb