::

Thứ 6, 25/11/2022 | 07:50

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng chưa đến 10%/năm

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng chưa đến 10%/năm

(DoiSongThuongHieu) - Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tin về diễn biến lãi suất của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 10/2022.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ bằng VND ở mức 8,4-9,9%/năm.

Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,6%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 5,5%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất cho vay USD bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn, còn đối với trung và dài hạn ở mức 5,2-5,7%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng chưa đến 10%/năm

Lãi suất tiền gửi bình quân VND chưa vượt 7%/năm và lãi suất cho vay trung bình cũng chưa vượt 10%/năm.

Về tiền gửi, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,2-0,3%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 4,3-4,8%/năm.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng ở mức 5,4 -6,5%/năm. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng ở mức từ 5,6-6,8%/năm. Đối với kỳ hạn trên 24 tháng ở mức từ 6,2-6,7%/năm. Đối với lãi suất tiền gửi USD của tổ chức tín dụng ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Mai Anh/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/lai-suat-cho-vay-binh-quan-cua-ngan-hang-chua-den-10-nam-d34635.html

Tin mới nhất
0.19256 sec| 517.508 kb