::

Thứ 3, 22/11/2022 | 12:15

Nghệ An: Xác minh tài sản, thu nhập 13 cán bộ thuộc Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc

Nghệ An: Xác minh tài sản, thu nhập 13 cán bộ thuộc Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc

(DoiSongThuongHieu) - Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành các bước thực hiện tổ chức xác minh tài sản, thu nhập 13 cán bộ thuộc Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của 02 đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập là Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc. Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, tiêu chí lựa chọn người được chọn xác minh là người có nghĩa vụ kê khai, thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Nghệ An: Xác minh tài sản, thu nhập 13 cán bộ thuộc Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc

Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ xác minh tài sản, thu nhập 8 cán bộ của cơ quan này.

Theo đó, việc bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên đã xác định được 13 cán bộ để xác minh tài sản, thu nhập theo quy định kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ xác minh tài sản, thu nhập 8/75 cán bộ thuộc Sở Tài chính và 5/40 cán bộ thuộc UBND huyện Nghi Lộc.

Hiện, dựa vào kết quả bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành các bước thực hiện tổ chức xác minh tài sản, thu nhập của những cán bộ đã được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Tuấn/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/nghe-an-xac-minh-tai-san-thu-nhap-13-can-bo-thuoc-so-tai-chinh-va-ubnd-huyen-nghi-loc-d34566.html

Tin mới nhất
0.41115 sec| 519.844 kb