::

Thứ 7, 04/06/2022 | 08:04

Đề xuất chính sách trợ giá để giá sách giáo khoa được thấp nhất

Đề xuất chính sách trợ giá để giá sách giáo khoa được thấp nhất

(DoiSongThuongHieu) - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo nhà xuất bản cắt giảm tối các chi phí để giá sách giáo khoa thấp nhất.

Chiều 1/6, tại phiên thảo luận kinh tế - , Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu giải trình trước Quốc hội về các nội dung liên quan đến tăng giá sách giáo khoa, tăng học phí...

Được biết, ngày 28/11/2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Nghị quyết 88 quy định: "Thực hiện xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa (SGK).

Theo Nghị quyết này, công việc biên soạn sách giáo khoa đã được thực hiện theo hướng xã hội hóa. Các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá với Bộ Tài chính trước khi xuất bản và phát hành. Với mong muốn học sinh luôn được mua sách giáo khoa với giá thấp nhất, từ góc độ quản lý Nhà nước và góc độ chuyên môn, Bộ GD&ĐT đã thực hiện một số việc.

Đề xuất chính sách trợ giá để giá sách giáo khoa được thấp nhất

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Bộ đã chỉ đạo các nhà xuất bản thực hiện nghiêm các biện pháp để làm sao để sách xuất bản có thể dùng lại được nhiều lần và các bộ sách xuất bản mới theo chương trình phải phù hợp với tiêu chuẩn sách giáo khoa về xuất bản phẩm. Quá trình thẩm định sách các Hội đồng thẩm định, các Hội đồng thẩm định cũng đã yêu cầu các nhóm tác giả điểu chỉnh những phần quá dài hay lạm dụng hình ảnh…

Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo chuẩn bị ban hành một Thông tư quy định tiêu chí, quy chuẩn riêng về sách giáo khoa để điều tiết việc này một cách cụ thể hơn và có hiệu quả hơn.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Kim Sơn, "Bộ GD&ĐT đã nhiều lần ban hành văn bản chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam cần thực hiện tiết kiệm tối đa, cắt giảm các khoản chi phí trung gian để giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng cũng như các chi phí khác để đảm bảo giá sách giáo khoa được thấp nhất." - Bộ trưởng Sơn nhấn mạnh.

Bộ đã chỉ đạo NXB thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp về cung cấp sách giáo khoa cho các đối tượng chính sách xã hội, học sinh các vùng và đã chỉ đạo NXB Giáo dục cung cấp các bản sách dạng PDF miễn phí để học sinh tiếp cận được ngay từ khi sách bắt đầu phát hành.

Đối với NXB Giáo dục là một doanh nghiệp Nhà nước do Bộ quản lý, Bộ đã chỉ đạo NXB tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các kênh phân phối giảm chi phí phát hành, đẩy mạnh tái cơ cấu Nhà xuất bản theo hướng tinh gọn nhân sự, bộ máy để tiết giảm tối đa khâu trung gian

Một trong những giải pháp quan trọng, căn cơ mà Bộ đã và đang kiến nghị, đó là Bộ GD&ĐT có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Tài chính Chính phủ, Quốc hội bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá. Việc này Bộ đã đề xuất từ Công văn số 4146 ngày 22/9/2021 và có chính sách trợ giá. Cho đến thời điểm này, Bộ GDĐT tiếp tục kiên trì kiến nghị này.

Minh Tú/Sohuutritue

https://sohuutritue.net.vn/de-xuat-chinh-sach-tro-gia-de-gia-sach-giao-khoa-duoc-thap-nhat-d142898.html

Tin mới nhất
0.28901 sec| 528.523 kb