::

Thứ 6, 25/11/2022 | 07:45

Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú

Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú

(DoiSongThuongHieu) - UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND thành phố lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú tại Hà Nội.

Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú trên địa bàn. Lý do xin lùi thời gian ban hành Nghị quyết nêu trên được UBND TP Hà Nội đưa ra là bởi "để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản".

Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú

Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú.

Trước đó, ngày 17/10, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng tờ trình số 353/TTr-UBND gửi Thường trực HĐND thành phố về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội và sau đó được HĐND thành phố đồng ý chủ trương xây dựng.

Sau khi được HĐND thành phố đồng ý, UBND thành phố đã chỉ đạo, giao các sở, ban, ngành liên quan phối hợp xây dựng hoàn thiện hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết trên.

Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội cho rằng theo trình tự về thời gian quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (gồm thời gian hồ sơ đề nghị xây dựng, thời hạn đăng tải, thời hạn thẩm định, thời hạn trình thẩm…) thì các tiến độ không đảm bảo để trình HĐND thành phố Hà Nội vào kỳ họp cuối năm 2022.

Do đó, UBND thành phố Hà Nội đã đề nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết này để đảm bảo đúng trình tự ban hành văn bản.

Liên quan đến vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng quy định của Hà Nội có sự mâu thuẫn với quy định của Luật Cư trú năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021) là gỡ bỏ các "rào cản" riêng khi nhập hộ khẩu vào các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội. Mặt khác, việc Hà Nội đưa ra điều kiện về "diện tích tối thiểu là 20m2 sàn/người" cao hơn khá nhiều so với mức quy định chung là "không thấp hơn 8m2 sàn/người" tại khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.

Lam Giang/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/ha-noi-de-nghi-lui-quy-dinh-nha-thue-20m2-moi-duoc-thuong-tru-d34639.html

0.43090 sec| 524.672 kb