::

Thứ 4, 14/09/2022 | 08:21

Đề xuất chia dự án cao tốc Bắc - Nam thành 30 gói thầu

Đề xuất chia dự án cao tốc Bắc - Nam thành 30 gói thầu

(DoiSongThuongHieu) - Bộ GTVT đề xuất phân chia dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 (2011-2025) thành 30 gói thầu, giá trị mỗi gói từ 3.000 - 5.000 tỷ đồng.

Bộ GTVT kiến nghị phân chia gói thầu với phạm vi khoảng 20 - 40km mỗi gói, có giá trị dự kiến khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp khả năng thực hiện của các nhà thầu.

Đề xuất chia dự án cao tốc Bắc - Nam thành 30 gói thầu


Khi đó, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 với chiều dài khoảng 729km, dự kiến chia khoảng 30 gói thầu. Số lượng nhà thầu liên danh khoảng 3 nhà thầu mỗi gói.

Với số lượng nhà thầu đáp ứng quy mô gói thầu có giá trị 1.500 tỷ đồng trở lên không nhiều, do đó một nhà thầu có thể được chỉ định thầu nhiều hơn 1 gói thầu (nếu đáp ứng năng lực thực hiện).

Đồng thời, việc phân chia gói thầu có giá trị xây lắp khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng tương ứng với hợp đồng Tư vấn giám sát (TVGS) có giá trị khoảng 20 - 40 tỷ đồng sẽ phù hợp năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu TVGS của Việt Nam hiện nay.

Thành Nam/TCDN

https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/de-xuat-chia-du-an-cao-toc-bac--nam-thanh-30-goi-thau-d32518.html

Tin mới nhất
0.16502 sec| 520.086 kb